BẢNG GIÁ MỚI ỐNG PPR VESBO NĂM 2018

18/07/2018

 Từ ngày 18/07/2018 bảng giá khuyến nghị sản phẩm ống ppr Vesbo và phụ kiện ppr Vesbo được thay đổi như sau:

BÁO GIÁ ỐNG NƯỚC SẠCH CHỊU NHIỆT VÀ PHỤ KIỆN PPR VESBO
I - ỐNG NƯỚC (VND/M)                  
 Ống lạnh PN 10  Đơn giá Ống nóng PN 20 Đơn giá  Ống lạnh PN 10 UV  Đơn giá Ống nóng PN 16 Đơn giá
D20mm x 2.3mm 32,800 D20mm x 3.4mm 50,800 D20mm x 2.3mm 50,400 D20mm x 2.8mm 44,700
D 25mm x 2.3mm 53,800 D25mm x 4.2mm 78,600 D25mm x 2.3mm 73,000 D25mm x 3.5mm 68,000
D32mm x 2.9mm 78,600 D32mm x 5.4mm 126,900 D32mm x 2.9mm 107,400 D32mm x 4.4mm 106,000
D40mm x 3.7mm 125,100 D40mm x 6.7mm 186,700 D40mm x 3.7mm 165,600 D40mm x 5.5mm 172,900
D50mm x 4.6mm 193,400 D50mm x 8.3mm 290,400 D50mm x 4.6mm 255,500 D50mm x 6.9mm 262,800
D63mm x 5.8mm 280,100 D63mm x 10.5mm 450,000 D63mm x 5.8mm 402,600 D63mm x 8.6mm 435,700
D75mm x 6.8mm 384,900 D75mm x 12.5mm 651,200  Ống nóng PN 20 UV  Đơn giá D75mm x 10.3mm 608,600
D90mm x 8.2mm 564,800 D90mm x 15mm 949,700 D25mm x 4.2mm 105,800 D90mm x 12.3mm 908,200
D110mm x 10.0mm 848,300 D110mm x 18.3mm 1,456,900 D32mm x 5.4mm 171,100 D110mm x 15.1mm 1,411,700
D125mm x 11.4mm 1,408,500 D125mm x 20.8mm 2,290,000 Ống cong D20           19,600 D125mm x 17.1mm 1,963,600
D160mm x 14.6mm 2,260,000 D160mm x 26.6mm 3,693,000 D25           32,200 D160mm x 21.9mm 3,171,000
        D32           61,700    
II - PHỤ KIỆN (VNĐ/C)                  
Kích cỡ Nối Co Lơi Bịt Rắc co
 nhựa
Vòng đệm
Thường UV Thường UV Thường UV Thường UV
D20 6,300 8,700       8,300 12,300          7,600 10,700        10,100 15,000          6,300       91,200 4,400
D25 9,000 13,300     14,000 18,700        11,200 14,500        18,500 26,500          9,300     135,600 6,800
D32 13,600 18,900     22,000 29,500        18,800 25,700        28,300 41,800        11,000     199,000 7,400
D40 21,600 28,500     33,300 47,800        36,800 45,300        47,200 65,900        19,600     308,100 14,000
D50 36,800 52,600     62,000 88,000        68,500 85,200        86,700 111,200        33,000     484,300 43,000
D63 80,000     122,000        116,200        170,600          64,000     612,500       69,800
D75 124,000     207,800        211,300        268,000        112,000  1,244,700       90,400
D90 194,800     416,000        314,500        485,000        166,100  1,432,600     122,800
D110 274,000     577,800        485,700        707,100        267,600       205,700
D125 670,000   1,405,000   1,005,000   1,880,000   530,000   385,000
D160 1,180,000   2,340,000   1,960,000   2,870,000   995,000   605,000
                       
Kích cỡ  Nối
ren trong 
 Nối ren ngoài  Co
 ren trong
 Co
ren ngoài 
 Tê
ren trong 
 Tê
ren ngoài 
 Rắc co
ren trong 
 Rắc co ren ngoài   
 Thường  UV  Thường  UV  
20x1/2''      57,200       87,800      63,700        97,400        65,900        95,700         151,900      164,900    
20x3/4''                      
25x1/2''      66,600       91,600      70,400      104,600        71,500          
25x3/4''      76,100     138,400      87,500      147,600        78,700           210,200      275,400    
32x1''    215,300     253,200    239,600      352,400             292,800      339,600    
40x1 1/4''    317,500     445,000 536,400                 447,300      476,500 587,100  
50x1 1/2''    376,600     484,000 636,000           902,800 1,134,700  
63x2''    616,000     834,200             1,372,000    
75x2 1/2''    918,000  1,217,300                  
                       
Kích cỡ Giảm Tê thu Kích cỡ Đai ống  Van nhựa   Van cửa, mở 100%   Van
I-nox ngắn 
 Van
I-nox dài 
 Van bi
rắc co 
Thường UV  Thường   UV 
25/20        7,400 9,400     17,400 D20          5,400      218,500      341,400        434,400     666,300     941,800
32/20        9,800 14,200     28,100 D25          7,400      266,800      441,200        572,800     721,400  1,225,000
32/25      11,800 15,900     29,300 D32          8,100      354,000      576,000         872,600  1,663,200
40/20      11,000 19,300     43,500 D40        763,600      914,900   1,173,500      2,030,900
40/25      17,700 21,700     44,900 D50     1,095,500   1,383,900   1,690,300      2,392,300
40/32      19,600 25,400     47,500 D63     1,399,200   1,914,300        3,049,600
50/20      21,800 34,500     86,600 D75              7,637,000
50/25      31,000 36,000     92,000 D90              8,072,600
50/32      26,200 37,700     93,000 D110             9,610,300
50/40      28,600 41,100     98,000 Kích cỡ Giảm Tê thu          
63/20 40,300     168,300 90/40   444,900 V E S B O
63/25 41,700     173,800 90/50   474,800
63/32 42,600     179,300 90/63 102,700 503,000
63/40 46,600     184,800 90/75 152,400 540,000
63/50 54,700     190,300 110/50   734,200 CHẤT LƯỢNG KHẲNG ĐỊNH ĐẲNG CẤP !
75/20       268,000 110/63   764,000
75/25       273,700 110/75 250,800 816,000 * Thương hiệu VESBO được nhà máy Novaplast Thổ Nhĩ Kỳ-Tập 
75/32       279,500 110/90 278,000 889,800 đoàn KarGroupCHLB Đức đăng ký bảo hộ thương hiệu độc quyền
75/40       285,200 125/110 650,000 1,595,000 tại Việt Nam
75/50 70,300     291,000 160/110 995,000 2,190,000          
75/63 85,000     296,700 160/125 1,060,000            
* Báo giá trên đã bao gồm thuế VAT 10% và có hiệu lực từ ngày 18/07/2018 tới khi có thông báo giá mới.      
* Trên mỗi sản phẩm của chúng tôi đều có in thương hiệu VESBO (trừ rắc co nhựa và van bi rắc co)